TÀU NỮ HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG

Ăn trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

Ăn trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

ĂN TRƯA TRÊN TÀU NỮ HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian phục vụ bữa trưa từ 11h00 đến 14h00

Giá tour:
250.000

Ăn Buffet trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

Ăn Buffet trưa trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

ĂN TRƯA TRÊN TÀU NỮ HOÀNG ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian phục vụ bữa trưa từ 11h00 đến 14h00

Giá tour:
300.000