ĂN TỐI TRÊN TÀU

Ăn tối trên Tàu Đông Dương 27

Ăn tối trên Tàu Đông Dương 27
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
340.000

Ăn tối trên Tàu Đông Dương 25

Ăn tối trên Tàu Đông Dương 25
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
340.000

Ăn sáng trên Tàu Elisa

Ăn sáng và uống cà phê ông Bầu trên Tàu Elisa

ĂN SÁNG VÀ UỐNG CÀ PHÊ 3 ÔNG BẦU TRÊN TÀU ELISA
Giờ phục vụ: từ 07h00 đến 10h30
Ngày phục vụ: thứ 7 và CN hàng tuần

Giá vé:
120.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 450.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 440.000/1 NGƯỜI
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 440.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA QUÝ KHÁCH PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN.
 

 

Giá vé:
440.000

Ăn tối trên Tàu Sài Gòn

Tàu Sài Gòn
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU 1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 300.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 280.000/1 NGƯỜI (SETMENU 1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU 1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 270.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU 1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU. 

Giá vé:
270.000

Ăn tối trên Tàu Indochina Queen

Ăn tối trên tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ
 
 
Giá vé:
290.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 450.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 440.000/1 NGƯỜI
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 440.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA QUÝ KHÁCH PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN.
 
Giá vé:
440.000

Ăn tối trên Tàu Bến Nghé

Tàu Bến Nghé
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Indochina Junk

Tàu Indochina Junk
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
290.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Bonsai Legacy

Tàu Bonsai Legacy
Thời gian: 18h00 đến 18h45 lên tàu, 19h00 tàu chạy, 20h45 tàu cập bến
Phương tiện: Tự túc
Bến tàu: Cảng Sài Gòn Quận 4, TP HCM
 
Giá vé:
850.000

Ăn tối trên Du Thuyền Saigon Princess

 Ăn tối trên Tàu Saigon Princess
ĂN TỐI TRÊN DU THUYỀN SAIGON PRINCESS
Giờ đón khách: 18h00 –> 19h00. Giờ tàu chạy: 19h15. Giờ cập bến: 21:15
Phương tiện: tự túc
Bến tàu: Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. TP.HCM
 

 

Giá vé:
860.000

Ăn tối trên Du Thuyền Saigon Sensation

Ăn tối trên Du Thuyền Saigon Sensation

TÀU NGƯNG HOẠT ĐỘNG

  

Giá vé:
0

Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

an toi tren tau nu hoang dong duong
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ
 
Giá vé:
290.000

Ăn tối trên Du Thuyền King Yacht

Tàu King Yacht

DU THUYỀN KING YACHT HIỆN ĐANG CHO THUÊ TÀU

Giá vé:
1.000.000

Ăn tối trên Tàu Con Cá

Ăn tối trên Tàu Con Cá
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông

Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
290.000

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĂN TỐI TRÊN TÀU
▶️ Các du thuyền ăn tối trên tàu tốt nhất trên sông Sài Gòn là gì?
Đây là các du thuyền ăn tối trên tàu tốt nhất trên sông Sài Gòn:
Ăn tối trên Tàu Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Bến Nghé
Ăn tối trên Tàu Indochina Queen
Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Ăn tối trên Tàu Indochina Junk
Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Ăn tối trên Tàu King Yacht
Ăn tối trên Tàu Saigon Sensation
Ăn tối trên Tàu Saigon Princess
Ăn tối trên Tàu Elisa
Ăn tối trên Tàu Bonsai

▶️ Những kinh nghiệm nào là tốt nhất khi đặt ăn tối trên tàu?
Những kinh nghiệm này là tốt nhất cho bữa ăn tối trên tàu:
Ăn tối trên Tàu Sài Gòn giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Bến Nghé giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Indochina Queen giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Indochina Junk giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu King Yacht giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Saigon Sensation giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Saigon Princess giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Elisa giá rẻ và ngon
Ăn tối trên Tàu Bonsai giá rẻ và ngon

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu giá rẻ hấp dẫn là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu giá rẻ hấp dẫn nhất:
Ăn tối trên Tàu Sài Gòn giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Bến Nghé giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Indochina Queen giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Indochina Junk giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu King Yacht giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Saigon Sensation giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Saigon Princess giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Elisa giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất
Ăn tối trên Tàu Bonsai giá rẻ giá rẻ hấp dẫn nhất

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn buffet tối trên tàu tốt nhất là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn buffet tối trên tàu tốt nhất:
Ăn buffet tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Ăn buffet tối trên Tàu Bonsai
Ăn buffet tối trên Tàu Bonsai Legacy
Ăn buffet tối trên Tàu Indochina Queen

▶️ Những điểm bán vé ăn tối trên tàu giá rẻ, uy tín, chất lượng là gì?
Đây là những điểm bán vé ăn tối trên tàu giá rẻ, uy tín, chất lượng:
Ăn tối trên Tàu Sài Gòn giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Bến Nghé giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Indochina Queen giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Indochina Junk giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu King Yacht giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Saigon Sensation giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Saigon Princess giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Elisa giá rẻ, uy tín, chất lượng
Ăn tối trên Tàu Bonsai giá rẻ, uy tín, chất lượng

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho trẻ em và gia đình là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho trẻ em và gia đình:
Ăn tối trên Tàu Sài Gòn bến Bạch Đằng
Ăn tối trên Tàu Bến Nghé sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Indochina Queen sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Indochina Junk sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu King Yacht sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Saigon Sensation sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Saigon Princess sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Elisa sông Sài Gòn
Ăn tối trên Tàu Bonsai sông Sài Gòn

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho cặp đôi và khách du lịch là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho cặp đôi và khách du lịch:
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Sài Gòn
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Bến Nghé
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Indochina Queen
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Indochina Junk
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu King Yacht
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Saigon Sensation
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Saigon Princess
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Elisa
Điểm bán vé ăn tối trên Tàu Bonsai

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho các cặp vợ chồng là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho các cặp vợ chồng:
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Sài Gòn
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Bến Nghé
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Indochina Queen
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Indochina Junk
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu King Yacht
Nơi bán vé ăn tối trên Du Thuyền Saigon Sensation
Nơi bán vé ăn tối trên Du Thuyền Saigon Princess
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Elisa
Nơi bán vé ăn tối trên Tàu Bonsai

▶️ Những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho các nhóm là gì?
Đây là những nơi cung cấp các dịch vụ ăn tối trên tàu tốt nhất cho các nhóm:
Vé ăn tối trên Tàu Sài Gòn
Vé ăn trên Tàu Bến Nghé
Vé ăn tối trên Tàu Indochina Queen
Vé ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Vé ăn tối trên Tàu Indochina Junk
Vé ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Vé ăn tối trên Tàu King Yacht
Vé ăn tối trên Du Thuyền Saigon Sensation
Vé ăn tối trên Du Thuyền Saigon Princess
Vé ăn tối trên Tàu Elisa
Vé ăn tối trên Tàu Bonsai

▶️ Top 10 tàu nhà hàng cung cấp giá ăn tối trên tàu dành cho khách lẻ và khách đoàn hot nhất năm 2020 là gì?
Các tàu nhà hàng ăn tối hot nhất dành cho khách lẻ và khách đoàn như sau:
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Sài Gòn
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Bến Nghé
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Indochina Queen
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Indochina Junk
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Ăn tối trên nhà hàng Tàu King Yacht
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Saigon Sensation
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Saigon Princess
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Elisa
Ăn tối trên nhà hàng Tàu Bonsai

▶️ Top 15 du thuyền cung cấp giá ăn tối trên tàu dành cho cặp đôi, nhóm bạn bè và gia đình hot nhất năm 2020 là gì?
Các du thuyền ăn tối hot nhất dành cho cặp đôi, nhóm bạn bè và gia đình như sau:
Ăn tối trên du thuyền Tàu Sài Gòn
Ăn tối trên du thuyền Tàu Bến Nghé
Ăn tối trên du thuyền Tàu Indochina Queen
Ăn tối trên du thuyền Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Ăn tối trên du thuyền Tàu Indochina Junk
Ăn tối trên du thuyền Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
Ăn tối trên du thuyền Tàu King Yacht
Ăn tối trên du thuyền Tàu Saigon Sensation
Ăn tối trên du thuyền Tàu Saigon Princess
Ăn tối trên du thuyền Tàu Elisa
Ăn tối trên du thuyền Tàu Bonsai

▶️ Top 5 du thuyền cung cấp giá ăn tối trên tàu dành cho tiệc tiệc tất niên, liên hoan sinh nhật hot nhất 2020 là gì?
Các du thuyền ăn tối hot nhất dành cho tiệc tiệc tất niên, liên hoan sinh nhật hot nhất 2020 như sau:
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Sài Gòn
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Bến Nghé
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Indochina Queen
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Indochina Junk
Tiệc tất niên liên hoan ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông

Tàu ăn tối trên sông Sài Gòn có chạy một vòng không Du Thuyền Sài Gòn?
Trừ Tàu Elisa, tất cả các tàu còn lại như: Tàu Sài Gòn, Tàu Bến Nghé, Tàu Indochina Queen, Tàu Indochina Junk, Tàu Bonsai, Tàu Saigon Princess, Tàu Nữ Hoàng Đông Dương, Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông là những tàu chạy trên sông Sài Gòn.

Ăn tối trên tàu nào ngon mà rẻ vậy Du Thuyền Sài Gòn?
Các tàu ăn tối giá bình dân nhưng thức ăn rất ngon và giá lại rẻ như: Tàu Sài Gòn, Tàu Bến Nghé, Tàu Indochina Queen, Tàu Indochina Junk, Tàu Nữ Hoàng Đông Dương, Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông

Du thuyền ăn tối trên sông Sài Gòn có sang trọng đẳng cấp không Du Thuyền Sài Gòn?
Du thuyền Saigon Princess đẳng cấp 5 sao, đây là loại tàu biển pha sông phục vụ và trang trí theo kiểu âu rất hoành tráng và sang trọng.

PHÒNG VÉ DU THUYỀN SÀI GÒN
Điện thoại: 02838279179 - 02838279192 - 02838272653
Hotline: 0966892065 - 0936010331
Email: antoitrentau@gmail.com
Website: www.antoitrentau.com