ĂN TỐI TRÊN TÀU

Ăn tối trên Tàu Sài Gòn

Tàu Sài Gòn
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU Á1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU Á1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU Á1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...(KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC MENU VIP)
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU Á1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.  

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Indochina Queen

Ăn tối trên tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ
 
Giá vé:
340.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

Ăn Buffet tối trên Tàu Indochina Queen
GHI CHÚ: GIÁ BÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 450.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 440.000/1 NGƯỜI
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 440.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA QUÝ KHÁCH PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN.

Giá vé:
440.000

Ăn tối trên Tàu Bến Nghé

Tàu Bến Nghé
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU. 

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Indochina Junk

Tàu Indochina Junk
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
340.000

Ăn Buffet tối trên Tàu Bonsai Legacy

Tàu Bonsai Legacy
Thời gian: 18h00 đến 19h00 lên tàu, 19h15 tàu chạy, 21h15 tàu cập bến
Phương tiện: Tự túc
Bến tàu: Cảng Sài Gòn Quận 4, TP HCM
CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI GIẢM 23% TRÊN GIÁ BÁN ->GIẢM CÒN 850.000/1 NGƯỜI
 

Giá vé:
850.000

Ăn tối trên Du Thuyền Saigon Princess 950.000đ

 Ăn tối trên Tàu Saigon Princess
ĂN TỐI TRÊN DU THUYỀN SAIGON PRINCESS
Giờ đón khách: 18h00 –> 19h00. Giờ tàu chạy: 19h15. Giờ cập bến: 21:15
Phương tiện: tự túc
Bến tàu: Cảng Sài Gòn, Số 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. TP.HCM

 

Giá vé:
950.000

Ăn tối trên Tàu Nữ Hoàng Đông Dương

an toi tren tau nu hoang dong duong
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ 

Giá vé:
340.000

Ăn tối trên Du Thuyền King Yacht

Tàu King Yacht

DU THUYỀN KING YACHT HIỆN ĐANG CHO THUÊ TÀU

Giá vé:
1.000.000

Ăn tối trên Tàu Con Cá

Ăn tối trên Tàu Con Cá
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SETMENU (VIỆT NAM 1/TRUNG QUỐC 1) CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 290.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 20.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 04 ĐẾN 07 NGƯỜI => GIẢM CÒN 270.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* GIẢM 30.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 260.000/1 NGƯỜI (SETMENU VN1/TQ1)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 260.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SETMENU VN1/TQ1).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU. 

Giá vé:
260.000

Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông

Ăn tối trên Tàu Hòn Ngọc Viễn Đông
GHI CHÚ: GIÁ BÁN THẤP NHẤT CHO SET MENU INDO 1/ INDO 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ 350.000/1 NGƯỜI
KHUYẾN MÃI TRÊN GIÁ BÁN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN LẤY VÉ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN (KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH PHỤ THU THÊM TIỀN)
* NHÓM DƯỚI 04 KHÁCH KHÔNG PHỤ THU VÉ TÀU 
* GIẢM 10.000đ/ 01 KHÁCH, ĐỐI VỚI NHÓM TỪ 08 NGƯỜI TRỞ LÊN => GIẢM CÒN 340.000/1 NGƯỜI (SET INDO 1/INDO 2)
* NHÓM 16 KHÁCH GIẢM 01 KHÁCH, NHÓM 32 KHÁCH GIẢM 02 KHÁCH,...
=> ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC GIÁ TỐT NHẤT LÀ 340.000/1 NGƯỜI NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH THÌ NHÓM CỦA BẠN PHẢI CÓ TỪ 8 NGƯỜI TRỞ LÊN (ÁP DỤNG CHO SET INDO 1/INDO 2).
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI ĐỒNG LOẠT TRÊN GIÁ BÁN CHO CÁC THỰC ĐƠN KHÁC CỦA TÀU.
QUÝ KHÁCH CHỌN SET MENU NÀO THÌ SẼ ĂN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÓN TRONG SET MENU ĐÓ

Giá vé:
340.000

ĂN TỐI SÀI GÒN

Màn đêm của Sài Gòn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất để tận hưởng với vô số tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh, đan xen với hệ thống đường xá đông đúc, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn đa sắc màu. Chính vì vậy mà ăn tối trên sông Sài Gòn và ngắm cảnh Sài Gòn về đêm cũng là một trong những hoạt động được nhiều người lựa chọn và xem đó là thú vui để trải nghiệm cùng người thân và gia đình vào những ngày cuối tuần hay những bữa tiệc vui cùng bạn bè cùng nhau ăn tối.
Một sự thật mà không phải ai cũng biết, Sài Gòn có nhiều nơi vui chơi giải trí dành cho các cậu ấm cô chiêu hay các đại gia lắm tiền,…có ai nghĩ rằng ở giữa phố thị xa hoa đó vẫn còn có 1 điểm hẹn đã bị lãng quên, một điểm thư giản và ngắm cảnh đẹp nhất giữa lòng sài gòn đó là bến Bạch Đằng, đây là điểm mà hầu hết mọi người đều cho rằng có chẳng có gì hơn ngoài việc cuối tuần đi dạo ra đó và tìm một vị trí mát mẽ rồi ngồi hóng gió hóng bóng mát rượi từ lòng sông. Và đây không chỉ là nơi dành cho các cặp đôi hẹn hò và cũng là nơi tập trung nhiều khách du lịch đi bộ dạo phố về đêm.
Ngắm sông Sài Gòn từ bến sông Bạch Đằng và bến sông quận 2, tôi có thể thấy sự phát triển rất nhanh của một thành phố hiện đại có quá nhiều tòa nhà cao chọc trời, quá nhiều công trình đẹp mở ra trước mắt tôi, và một tòa nhà cao chất ngất Bitexco nằm ngay giữa lòng thành phố sầm uất ngay vị trí quận 1, tòa nhà có cả sân bay mini tạo nên một vẻ đẹp hài hòa với đa dạng dịch vụ tạo nên thương hiệu cho một thành phố và cũng là nơi có vị trí skydesk coffee đẹp nhất thành phố.
Trước đây không có quá nhiều loại tàu thuyền dịch vụ ăn tối trên tàu hoạt động, đặc biệt chi phí phải trả cho mỗi lần trải nghiệm cũng khá đắt đỏ mà chỉ có những gia đình giàu có mới dám nghỉ đến. Chính vì thế mà tạo nên một rào cản khá lớn cho những ai muốn ăn tối trên tàu cũng không dám bỏ ra số tiền lớn để chiêu đãi bạn bè, chính vì thế trước đây dịch vụ ăn tối trên tàu chủ yếu là dành cho khách du lịch trãi nghiệm còn những ai không vì mục đích du lịch thì chẳng thể bỏ ra một số tiền lớn chỉ để ngắm cảnh về đêm. Mãi đến khoảng gần 5 năm trở lại đây, dịch vụ ăn tối trên tàu sông Sài Gòn mới bắt đầu hoạt động mạnh và thu hút được số ít người Sài Gòn nhờ vào việc có nhiều công ty dịch vụ tàu mở cửa hoạt động loại hình tàu du lịch sông sài gòn. Họ cho ra mắt các loại tàu to, hoành tráng, thiết kế đầy ấn tượng đồng thời họ cũng tung ra nhiều gói dịch vụ khác nhau tùy từng tàu với giá vé tàu rất hữu nghị chỉ từ 300.000 là có ngay bữa ăn tối trên tàu thật lãng mạn và ngay lập tức đã thu hút nhiều người tới chỉ trong thời gian ngắn và giờ đây dịch vụ thưởng ngoạn ăn tối Sài Gòn đã hòa nhập vào thị trường chung của các nhà hàng quán ăn với giá cả rất bình dân mà ai cũng có thể lên thưởng thức và ngoạn cảnh chính vì có nhiều tàu mở ra cùng hoạt động kinh doanh nên thu hút thêm thị trường đãi tiệc trên tàu như tiệc cưới, hội nghị, tiệc tất niên hay lễ kỉ niệm cũng được tổ chức ngay trên tàu. Một thành phố đất chật người thì đông và đa thành phần cùng chen chúc trong các công việc khác nhau. Ngoài những lo toan vất vả của cuộc sống hối hả, một trãi nghiệm thư giãn giữa lòng Sài Gòn thật quá khó khi mà mọi kinh phí chi tiêu rất cao. Về sau này kinh tế và nhu cầu cần và có của con người Sài Gòn đã biết sống và hưởng thụ vì thế đã có không ít các loại tàu nhà hàng ăn tối trên sông Sài Gòn phát triển rầm rộ để đón du khách lên tàu trải nghiệm, ngắm cảnh trên sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng.
Ăn tối trên sông Sài Gòn là cách mà du khách dùng bữa tối trên các con tàu, thuyền lớn chạy dọc trên sông Sài Gòn, được ăn tối, du ngoạn và ngắm những ánh đèn đêm phản chiếu trên sông Sài Gòn lấp lánh, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành về đêm, thưởng thức những món ăn đặc sắc do các đầu bếp nổi tiếng của các nhà hàng 5 sao chế biến. Tất cả sẽ tạo nên một trải nghiệm khó quên cho bạn khi ăn tối trên tàu sông Sài Gòn. Tuy nhiêu bạn sẽ có lựa chọn cho mình một con tàu mà phù hợ với kinh phí cùng với phong cách biễu diễn nhạc của từng tàu, lựa chọn các tàu ăn tối trên sông được đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ trên tàu. Có như thế bạn mới có một bữa ăn tối ấm cúng và lãng mạn nhất.
Là một photographer để săn ảnh không phải ai cũng biết vị trí để ngắm Sài Gòn đẹp nhất bởi vì trước đây nền kinh tế còn rất khó khăn nên cái ăn cái mặt chủ yếu là qua loa đơn giản cho xong nên cũng chẳng ai để ý đến việc tận hưởng các thú vui nên thật khó để nhìn cảnh mà thấy đẹp. Bởi vẻ đẹp đó nằm ẩn trong vỏ bọc hào nhoáng của các tòa nhà cao tầng vì vậy mà mãi về sau này khi mà điều kiện kinh tế khá hơn thì người dân mới nghỉ tới việc hưởng thụ cũng như mua vui cho bản thân nên về sau các nhà đầu tư mới để ý tới bến sông Bạch Đằng và khai thác thế mạnh và sông nước và cảnh vật hội tụ nơi đây. Dọc theo bến Bạch Đằng mỗi đêm lại có rất nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn, đi bộ tập thể dục thì sẽ thấy tấp nập tàu bè qua lại với đủ mọi dịch vụ thu hút du khách tới du ngoạn, ngắm cảnh, ăn uống... nơi đây rất hot với khách du lịch nhưng lại vắng vẻ với người Sài Gòn. Nơi đây tạo nên một vẻ đẹp tựa như tranh vẽ và cực kỳ thu hút khách du lịch nước ngoài đi theo đoàn, theo nhóm và đặc biệt là dịch vụ ăn tối trên tàu trên sông Sài Gòn với những lời đánh giá có cánh về một Sài Gòn quá lung linh và huyền ảo khi về đêm trên các diễn đàn du lịch vì thế ngày nay nơi đây là điểm nóng cho tất cả các dịch vụ tàu bè trên sông. Nơi mà vị trí quá thuận tiện cho các tàu bè neo đậu và du khách dễ dàng nhận thấy. Bên cạnh đó đây cũng là vị trí đắt địa nhất thành phố, bến tàu nằm trải dài từ quận 1 đến quận 4 nơi mà ngay bến Nhà Rồng và đặt biệt là ngay cảng hành khách quốc tế tàu biển, nơi mà các con tàu du lịch quốc tế cập bến sau một hành trình dài xuyên quốc gia.
Ăn tối trên sông Sài Gòn bạn sẽ được thưởng thức bữa tối giữa thiên nhiên mát mẻ trên dòng sông Sài Gòn. Không gian thoáng đãng, những làn gió sông mát rượi và cảnh vật cũng như những dãy đèn từ những khu đô thị sầm uất soi bóng xuống mặt nước êm ả sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời, khó quên cho cả gia đình bạn.
Với các thực đơn khác nhau, bạn có thể thoải mái chọn cho mình một set menu với những món ưng ý nhất mà vé tàu giá rẻ để thưởng thức. Thức ăn được chế biến bởi các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm và nguồn nguyên liệu tươi mới, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với chất lượng món ăn, cũng như cách trình bày, biến tấu của những món ăn tối trên tàu Sài Gòn.
Thưởng thức bữa ăn tối trên tàu đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được thưởng thức những món ăn đầy đủ màu sắc và được trang trí thật bắt mắt cùng với không gian bữa tiệc thật ấm cúng. Một không gian thoáng mát mẻ và tận hưởng từng cơn sóng nhỏ trên sông và gió trời. Ngồi ăn những món ăn ngon và nhìn hai bên bờ sông cùng dòng sông Qúy khách có thể thấy những con tàu lớn nhỏ cùng nhấp nhô trên sông Sài Gòn tạo nên một vẻ đẹp lung linh mà huyền ảo. Qúy khách cùng thưởng ngoạn một thành phố hoa lệ rực rỡ của những ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, những quán cà phê ở Bến Bạch Đằng mờ ảo cũng góp phần to điểm cho sông Sài Gòn một vẻ đẹp tuyệt tác mà điểm xuất phát của tàu từ cảng Sài Gòn quận 4 đến quận 7 và tiếp đến là cảng Bến Nghé quận 1 và bến Nhà Rồng quận 4 và sau đó là cập cảng trả khách, hành trình một dòng sông Sài Gòn sẽ mang đến cho Qúy khách một trải nghiệm quá tuyệt vời. Nếu như bạn không phải là người Sài Gòn và lần đầu đi ngang khúc sông Bạch Đằng vào lúc trời chạng vạng tối bạn sẽ cảm thấy rất lãng mạn và có cái gì đó hào nhoáng tại nơi đây, những tòa nhà cao tầng chót vót từ quận 1, quận 4 và quận 2, các tòa nhà mang một vẻ đẹp hút hồn bao người, khi màn đêm vừa đến thì các tòa nhà cao tầng phủ đầy bóng đèn phản chiếu xuống lòng sông Sài Gòn tạo nên những dãy màu vàng ánh lấp lánh và các tàu nhà hàng phục vụ khách ăn tối cũng tập trung tại nơi đây. Tàu đưa đón khách ăn tối trên sông Sài Gòn, Qúy khách vừa ăn tối vừa được thưởng thức các món ăn mà Qúy khách đã chọn trước theo từng set menu khác nhau, tùy theo set menu mà tàu sẽ xếp ở các tầng khác nhau.
PHÒNG VÉ DU THUYỀN SÀI GÒN

Điện thoại: 02838279179 - 02838279192 - 02838272653
Hotline: 0966892065 - 0936010331
Email: antoitrentau@gmail.com
Website: www.antoitrentau.com